PO – POŽÁRNÍ OCHRANA

 • Začlenění provozovaných činností dle požárního rizika na základě zákona. č. 133/1985 Sb. v platném znění – povinnost všech právnických a podnikajících fyzických osob. (z tohoto vyplývá další rozsah vedené dokumentace PO a rozsah školení v oblasti PO (prevent. požární. hlídky, preventistů atd…)
 • Zpracování „Směrnice PO“ – směrnice o způsobu dodržování zákona PO v dané organizaci
 • Zpracování a aktualizaci „Požárních řádů pracovišť“ se zvýšeným vysokým požárním rizikem.
 • Zpracování a aktualizaci „Požárních poplachových směrnic“.
 • Zpracování a aktualizaci „Požárních evakuačních plánů“ včetně cvičných požárních poplachů.
 • Založení a pravidelné vedení „Požární knihy“ dle požárního rizika.
 • Dokumentace zdolávání požárů – operativní karta.
 • Zpracování „Tématických a časových plánů školení PO“ (všechny úrovně školení)
 • Zabezpečování školení vedoucích zaměstnanců, ostatních zaměstnanců, preventistů PO, preventivních požárních hlídek atd… dle časových a tématických plánů PO.
 • Zpracování přehledů a plánů revizí požární techniky (PHP, hydrantů, protipožárních klapek, EPS).
 • Vedení evidence o kontrolách a dohlídkách provedených podle § 31 odst. 1 písm. a,f,g. Zákona o PO.
 • Spolupráce s vedením ve vydávání příkazů, zákazů a pokynů v oblasti PO.
 • Zpracování a aktualizace směrnic pro činnost požárních hlídek.
 • Zpracování a aktualizace „Řadu ohlašovny požárů“.
 • Pomoc při kompletaci dokladové části o technických charakteristikách materiálů dle přílohy k zákonu o požární ochraně.
 • Zpracování a aktualizace přehledu o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek.
 • Zúčastňovat se dohlídek /kontrol/ státních orgánů a jednat s nimi ve spolupráci s vedením firmy.
 • Dokumentace PO (kontrola a přetřídění jednotlivých dokumentů případné uložení do sloh).
 • Být k dispozici firmě ve věci PO, BOZP na telefonu poskytnout potřebné informace, případně řešit problematiku v místě firmy.
PRODEJ PHP (přenosných hasících přístrojů), hydrantů, hydrantových hadic atd.)
NABÍZÍME: VŠECHNY DRUHY BEZPEČNOSTNÍCH CEDULÍ BOZP, PO atd. Na požádání zašleme e-mailem vzorník … (VĚTŠINA BĚŽNÝCH JE SKLADEM)