BOZP – BEZPEČNOST PRÁCE

 • Zpracování a aktualizace „Směrnice BOZP“ (včetně metodického vedení).
 • Zpracování a aktualizace „Směrnic o poskytování OOPP“.
 • Metodické vedení při sestavení plánu „Školení BOZP“
 • Prevence rizik práce a stanovení potřebných kroků k minimalizaci vlivů.
 • Metodické vedení při sepisování záznamů o úrazech dle NV č. 495/2001 Sb. „Pracovních úrazů“, nemocí z povolání a provozních poruch.
 • Metodické vedení při sledování předepsaných revizí /elektroinstalací, hromosvodů, výtahů, zdvihacích zařízení, revizí tlakových zařízení, kontrol a revizí komínů, přenosného nářadí a elektrických spotřebičů,…/
 • Metodické vedení – školení „Odborné způsobilosti zaměstnanců“ /topičů, řidičů vysokozdvižných vozíků, řidičů referentů, obsluhy tlakových nádob, zdvihacích zařízení, obsluhy plynových zařízení, svářečů atd.
 • Metodické vedení při dodržování předepsaných lékařských prohlídek zaměstnanců.
 • Metodické vedení při zpracování provozních řádů pro sklady a některá vyhrazená technická zařízení.
 • Spolupráce při zpracování a aktualizaci předepsaných pracovních postupů.
 • Sledování novelizací předpisů souvisejících s bezpečností práce.
 • Účast při kontrolách vykonávaných státní správou (IBP) v oblasti BOZP.
 • Metodické vedení firmy v oblasti BOZP při sjednávání smluv. (nájemní, obchodní atd. v BOZP)
 • Zúčastňovat se „Veřejných prověrek BOZP“ dle ustanovení ZP.
 • Navrhnout vybavení pracovišť potřebnými bezpečnostními cedulemi apod. (na náklad objednatele)
 • Navrhnout systém vnitřní kontroly – zavedení knihy BOZP (průběžná kontrola její vedení).
 • Metodické vedení při vyřizování registrace PÚ včetně odškodnění pojišťovnou.
 • Aktualizace formulářů pro vstupní instruktáže zaměstnanců (vstupní školení).
 • Provádění školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců dle předepsaných lhůt.
 • Zajišťování školení řidičů referentů
 • Zpracování a aktualizace dopravně provozního předpisu firmy.
SAMOSTATNÉ SKŘÍŇKY LÉKÁRNIČEK, KUFŘÍKY, AUTO-MOTO LÉKÁRNY, NÁPLNĚ DO LÉKÁRNIČEK DLE PROVOZU A PČTU OSOB NA PRACOVIŠTI….